รางวัล ปีการศึกษา 2562
รางวัล โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.(2562)

รางวัล โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย" จากมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา (2562-2564)